Skip to content

První informace

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole ve spolupráci se společností Vincentka a.s. si Vás dovolují srdečně pozvat na odbornou akci

ORL Vincentka Fórum 2019

7. 11. 2019 od 15:00 hod.

Registrace účastníků od 14:00 hod.

Místo konání:

Konferenční centrum City, Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4

Bližší informace k místu konání (možnosti dopravy MHD, možnosti parkování atd.)

Registrace:

K účasti na akci se přihlašujte přes registrační formulář na
www.orlforum.cz/registrace/ do 24. 10. 2019 (registrace již ukončena).

Každý včas (do 24. 10. 2019) řádně zaregistrovaný účastník obdrží na místě dárkový balíček.

Účast na akci není zpoplatněna. Počet míst je limitován.

Pokud bude volná kapacita, bude se možno přihlásit i na místě.

Po skončení akce je připraveno občerstvení.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a ohodnocena 3 kredity.