Skip to content

První informace

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole ve spolupráci se společností Vincentka a.s. si Vás dovolují srdečně pozvat na odbornou akci

ORL Vincentka Fórum 2019

7. 11. 2019 od 15:00 hod

Registrace účastníků od 14:00 hod..

Místo konání:

Konferenční centrum City, Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4

Bližší informace k místu konání (možnosti dopravy MHD, možnosti parkování atd.)

Registrace:

K účasti na akci se přihlašujte přes registrační formulář na
www.orlforum.cz/registrace/ do 24. 10. 2019.

Každý včas řádně zaregistrovaný účastník obdrží na místě dárkový balíček.

Účast na akci není zpoplatněna. Počet míst je limitován.

Pokud bude volná kapacita, bude se možno přihlásit i na místě.

Po skončení akce je připraveno občerstvení.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a ohodnocena 3 kredity.