Skip to content

První informace

Aktuální informace (4. 10. 2023)

Odborná akce „ORL Vincentka Fórum – 13. Ningerovy dny“ byla bez náhrady zrušena. 

 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

a Klinika dětské otorinolaryngologie FN Brno a LF MU v Brně

ve spolupráci se společností Vincentka a.s.

si Vás dovolují srdečně pozvat na odbornou akci

ORL Vincentka Fórum – 13. Ningerovy dny

20. – 21. října 2023

Místo konání:
přednáškový sál Společenského domu Lázně Luhačovice, a.s.,

Lázeňské náměstí 127, 763 26 Luhačovice

www.lazneluhacovice.cz


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve dnech 20.-21. října 2023 pořádá Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK a FN Motol, Praha ve spolupráci s Klinikou dětské otorinolaryngologie FN Brno a LF MU v Brně při příležitosti 25. výročí novodobé éry Vincentky odbornou akci Vincentka ORL Forum a Ningerovy dny. Jedná se o spojení dvou tradičních odborných akcí do jedné v místě spjatém s Vincentkou a Ningerovými dny – v Luhačovicích. Odborný program prvního dne akce, Vincentka ORL Fora, pokryje témata chronické rinosinusitidy, onemocnění štítné žlázy a vývoj léčby nádorů orofaryngu. Sobotní Ningerův den nabídne problematiku lokální léčby zánětů hltanu, zánětlivé komplikace v ORL oblasti a další aktuální témata. Organizátoři pro Vás připravili možnost exkurze do výrobních prostor Vincentky.  

Za organizátory 

Jan Betka, Jan Plzák, Ivo Šlapák, Milan Urík  


Registrace:

Informace k registraci, ubytování atd. zde: 

https://www.lazneluhacovice.cz/25529-ningerovy-dny

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena kredity.