Skip to content

První informace

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

ve spolupráci se společností Vincentka a.s.

si Vás dovolují srdečně pozvat na odbornou akci

ORL Vincentka Fórum 2022

10. 11. 2022 od 15:00 hod.

Registrace účastníků od 14:00 hod.

Místo konání:

Konferenční centrum City, Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4

Bližší informace k místu konání (možnosti dopravy MHD, možnosti parkování atd.)

Upozornění: z důvodu rekonstrukce je nutné použít přistupovou cestu znázorněnou na mapě – viz níže

 

Registrace:

K účasti na akci se přihlašujte přes registrační formulář na
www.orlforum.cz/registrace/ do 3. 11. 2022 .

 Kapacita akce byla navýšena, proto je možno se stále hlásit online do 3.11.2022.

Každý včas (do 3. 11. 2022) řádně zaregistrovaný účastník obdrží na místě dárkový balíček.

Účast na akci není zpoplatněna. Počet míst je limitován.

Pokud bude volná kapacita, bude se možno přihlásit i na místě.

Po skončení akce je připraveno občerstvení.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a ohodnocena 2 kredity.

 

Klip z ORL Vincentka Fórum 2022